Duurzame palmolie

In diverse producten die in de supermarkt te koop zijn is palmolie verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld om sauzen, koekjes, ijs, margarine, zeep en cosmetica. Palmolie is van belang voor de structuur van deze producten en wat betreft levensmiddelen ook voor de smaak.

De productie van palmolie is echter niet per definitie duurzaam. Zo kan het benodigde areaal aan palmolieplantages ten koste gaan van tropisch regenwoud en de daar aanwezige kostbare biodiversiteit. Maar ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de sociaal-economische situatie van werknemers verdienen aandacht. Terecht is er bij de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) slechts sprake van duurzame palmolie als een goede situatie voor mens, dier en milieu is gewaarborgd. 

De Nederlandse levensmiddelenbranche werkt aan verduurzaming van het assortiment. In dat kader wil de branche ook een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de mondiale palmolieproductie. Palmolie dient afkomstig te zijn van plantages die het milieu en de leefomgeving beschermen en er goede arbeidsomstandigheden op na houden.

Voor meer informatie zie www.rspo.org en www.taskforceduurzamepalmolie.nl

Roundtable on Responsible Palm Oil (RSPO)

De RSPO is een internationaal initiatief van  boeren, de palmolieverwerkende industrie, handel en  maatschappelijke organisaties om de mondiale palmolieproductie te  verduurzamen. De RSPO heeft 8 basisprincipes en 39 criteria vastgesteld voor de productie van duurzame  palmolie.

Palmolie
Palmolie is plantaardige olie die wordt gewonnen uit de vruchten van de oliepalm.  Met name in Indonesië en Maleisië zijn veel plantages. De plantages zijn in handen van grote bedrijven, maar vaak is er sprake van vele kleine boeren.  Ongeveer vier jaar na het planten van de palm kan er voor het eerst worden geoogst. Mondiaal wordt er ruim 45 miljoen ton palmolie geproduceerd. Het verbruik in Nederland is ongeveer 430.000 ton (1%).