Stichting Proloog

Doel is om die intellectuele eigendomsrechten in het belang van die producenten en importeurs beschikbaar te maken. Op die manier beoogt Proloog bij te dragen aan het behalen van de recyclingdoelstellingen zoals is neergelegd in het Besluit Verpakkingen

Proloog is opgericht in 2004. Proloog heeft geen winstoogmerk. 

Indien u gebruik wenst te maken van intellectuele eigendomsrechten die bij Proloog in beheer zijn, dient u een licentie overeenkomst af te sluiten. Na registratie op deze website, ontvangt u per email een conceptovereenkomst.