Inauguratie van lectoren Rudy Folkersma en Jan Jager

Aan NHL Hogeschool vergroten studenten, het werkveld, onderzoekers en docenten elkaars perspectief door samen kennis toe te passen in de praktijk. Een lectoraat speelt daarin een belangrijke rol, zo ook het lectoraat Circular Plastics. Stuwende kracht hierbij is de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Die samenwerking is kenmerkend voor praktijkgericht onderzoek aan de NHL. Zo vergroten we elkaars perspectief en komen we tot innovatieve toepassingen.

Het wordt steeds duidelijker dat toekomstige economische groei slechts mogelijk is wanneer productieprocessen en consumptiepatronen radicaal worden omgebogen richting een circulaire economie. Zowel aan de productie- als aan de consumptiezijde is het daarom van groot belang om in toenemende mate te gaan bewegen richting hergebruik en substitutie van grondstoffen (recycle & replace). Met andere woorden; richting circulaire economie.

De provincie Fryslân stimuleert een circulaire economie met de Friese Grondstoffenagenda en is en is samen met de Stichting DDL medefinancier van het lectoraat Circular Plastics. Daarnaast komt de provincie Fryslân met een subsidieregeling om een circulaire economie te bevorderen. De regeling heeft als doel om Friese initiatieven in de circulaire economie kunststof te stimuleren. Dit richt zich op meer hergebruik en minder vernietiging van kunststoffen. Subsidie is voor praktijkgericht onderzoek binnen circulaire economie kunststoffen.

Het lectoraat Circular Plastics verricht praktijkgericht onderzoek en draagt bij aan onderwijs op het gebied van recycling en upcycling van kunststoffen. Vanuit het streven naar een circulaire economie is het de uitdaging steeds meer toepassingen waarin nu nog kunststof uit primaire grondstoffen wordt gebruikt, te vervangen door gerecyclede kunststoffen.

De lectoren Rudy Folkersma en Jan Jager zijn al lector Duurzame Kunststoffen bij Stenden Hogeschool in Emmen. Sinds januari 2016 werken zij ieder een dag in de week ook als lector Circular Plastics in de onderzoeksgroep Renewable Resources bij de NHL. Deze onderzoeksgroep draagt bij aan het speerpunt Smart Sustainable Industries van de NHL. Naast onderzoek gaan de lectoren zich ook toeleggen op de ontwikkeling van een minor op het gebied van kunststof recycling.

Rudy Folkersma (1965) is in 1990 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep Polymeerchemie. Hij promoveerde bij de TU Eindhoven op zijn onderzoek naar de invloed van de zwaartekracht op de coagulatie van kleine deeltjes in een vloeistof. Dit leidde tot een beter begrip van de interactiekrachten die een rol spelen bij vaste deeltjes in een vloeistof. Van 1997 tot 2000 werkte Folkersma als research associate bij het Dutch Polymer Institute in Eindhoven en vanaf 2000 bij Stenden Hogeschool, waar hij onder andere opleidingscoördinator was van de technische opleidingen en sinds 2011 lector Duurzame Kunststoffen.

Jan Jager (1956) is in 1983 cum laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep Organische Chemie. Hij promoveerde bij de dezelfde vakgroep op zijn onderzoek naar de invloed van aanwezige hydrofobe microdomeinen binnen water oplosbare polymeren op organische reacties. Het onderzoek kreeg aandacht in wetenschappelijke publicaties over fysisch organische chemie en polymeerchemie. Vanaf 1987 werkte Jager achtereenvolgens bij Akzo Nobel in Arnhem, Diolen Industrial Fibers in Emmen en het Applied Polymer Innovations (API) Institute in Emmen. Vanaf 2013 is hij full time lector Duurzame Kunststoffen bij Stenden Hogeschool.