Bouw Testcentrum Circulaire Plastics van start

Medio maart 2020 moet het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) in Heerenveen gereed zijn. De bouw is onlangs gestart.

“We zijn er trots op dat we binnen negen maanden na de start van het initiatief de eerste schep in de grond kunnen zetten voor de fysieke realisatie van het testcentrum”, vertelt directeur Martina Brandsma, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het NTCP. De komst van het testcentrum werd in januari aangekondigd door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW). “Plastics uit afval hergebruiken in de oorspronkelijke toepassing is geen sinecure en vergt kennis, innovatie en samenwerking, waar veel verschillende partijen bij nodig en betrokken zijn. In ons landelijk testcentrum komt dat allemaal samen”, aldus Brandsma.

Het testcentrum wordt gebouwd op het bedrijventerrein Haskerveen. Met de realisatie is circa 3 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat bijeen gebracht wordt door onder meer de Rijksoverheid, de Provincie Fryslân, het Afvalfonds en de Stichting DDL. Het testcentrum gaat praktisch onderzoek doen naar nieuwe manieren om plastics uit afval beter te sorteren, zodat het materiaal makkelijker opnieuw kan worden gebruikt. Brandsma: “Met de sorteerlijn kunnen we het uitsorteren van plastics uit huishoudelijke afvalstromen gecontroleerd simuleren, onderzoeken en verbeteren. Zo’n lijn bestaat nu nog nergens. De levering van de eerste machines is voor eind december van dit jaar gepland.”