DDL steunt Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics

Het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) richt zich op het vergroten van kwalitatief hoogwaardige kunststofstromen uit de bulk afvalstroom en de toepassing en het hergebruik van deze hoogwaardige stromen waarmee uiteindelijk de kringloop gesloten kan worden.

Het NTCP biedt de mogelijkheid om op pilotschaal (100-1000kg) het sorteren, scheiden, wassen en granuleren te testen van deze kunststof inputstroom, bestaande uit kunststof verpakkingen en overige kunststoffen. De keten waarin materiaal, proces- en sorteertechnologie samenkomen wordt integraal geoptimaliseerd om de kwaliteit van de stromen te verhogen, waardoor meer kunststof uit afvalstromen kan worden hergebruikt binnen chemische en mechanische recycling. Er is in Nederland nog geen testfaciliteit beschikbaar die op deze schaal dit deel van de keten kan simuleren en waar naast bovenstaande optimalisatiestappen, nieuwe verpakkingen in de ontwerpfase al beproefd kunnen worden op recyclebaarheid (design voor recycling).

Verder beoogt het NTCP, zijnde een onafhankelijke testfaciliteit, op te treden als versneller in de plastic recycling keten, door de testresultaten die opgebouwd worden middels publieke financiering toegankelijk te maken via een kennisdatabase. Hiertoe worden samenwerkingsverbanden aangegaan met industrie, universiteiten en andere kennispartners in Nederland en de EU.

Het NTCP is erop gericht om marktpartijen met vraag naar gerecycled kunststof sneller en gemakkelijker in contact te laten komen met marktpartijen die dit materiaal kunnen leveren. Dit moet mogelijk zijn door een versnelling aan te brengen in de innovatie van sorteer-, scheidings- en opwerktechnologie, met name om bestaande technologieën van diverse fabrikanten zodanig op een representatieve praktijkschaal te combineren dat er snel een proces te assembleren is dat kunststoffracties van voldoende zuiverheid kan opleveren voor de volgende stap in de keten (i.e. chemische recycling, mechanische recycling). Daarnaast is het testcentrum facilitator voor nieuwe technologie ontwikkeling op dit gebied, doordat nieuwe technologieën direct in de keten op pilotschaal beproefd kunnen worden. Een dergelijke faciliteit is uniek in Europa en kan Nederland de mogelijkheid bieden om een voortrekkersrol te nemen op dit gebied, bijvoorbeeld door een Europese makelaar in gerecycleerde kunststoffen te worden. De standaarden of normeringen die voortvloeien uit de opgebouwde kennis en materialen database hebben de potentie standaarden voor een internationale markt worden waarmee het NTCP een toonaangevend instituut in Europa kan worden.

Lees hier het interview met Patrick van Baal.