Rapportage Energie-efficiëntie in de supermarktsector 2019

In het kader van een duurzame levensmiddelenketen heeft het CBL een duurzaamheidsagenda opgesteld. Op de terreinen klimaatvriendelijke consumptie en klimaatvriendelijke logistiek worden samen met stakeholders in de keten vele activiteiten verricht om de belasting van de branche op het klimaat te verminderen. 

Om ook op het terrein van klimaatvriendelijke winkels als branche een versnelling te realiseren, veel activiteiten worden al vanuit de bedrijven zelf gedaan, is een extern bureau ingeschakeld om de energieprestatie vast te stellen. Dit onder meer om na te gaan of de Kabinetsdoelstelling om in de periode tot 2020 een energie-efficiencyverbetering van 2% per jaar te realiseren, binnen handbereik ligt. Deze activiteit was niet voorzien in onze duurzaamheidsagenda. 

Tabel geeft de absolute energie besparing gerealiseerd door de sector weer. 

Lees hier de rapportage